-35%

51 වාට්ටුව

කන්දේගම කුලරත්න
Availability:

1 in stock


Compare

ශරීරයේ වම් අර්ධයේ ප්‍රාණ වායුව අහිමිව ගොස් මිනිස් අඩක් බවට පත් මේ ලේඛකයා ප්‍රාණ වායුව රැඳි දකුණු අර්ථයෙන් ස්වකීය මියගිය වම් අර්ධය නිරීක්ෂණය කරමින් ලියූ 51 වාට්ටුව

Rs.180.00 Rs.275.00

1 in stock

Weight 0.255 kg
Book Author

කන්දේගම කුලරත්න

Publisher

ආරිය ප්‍රකාශකයෝ

Language

Sinhala

Condition

Brand New

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “51 වාට්ටුව”

There are no reviews yet.